Szkoły Nazaret w lipcu

with Brak komentarzy

Szkoły Nazaret powstają, „budują się”, organizują… Zrealizowanie marzeń w odpowiedzi na potrzeby rodzin w edukacji domowej jest coraz bliżej. Powoływane do życia są szkoła podstawowa 8-klasowa z oddziałem przedszkolnym oraz 4-letnie liceum z oddziałami klas liceum 3-letniego. Szkoły będą bezpłatne, chociaż w planach jest też utworzenie płatnej opcji, ale o tym poinformujemy osobno.

Złożyliśmy komplet potrzebnych dokumentów do Kuratorium. Wiemy już, kto się naszą sprawą zajmuje, zatem w ciągu najbliższych dni będziemy mogli rozeznać, w jakim kierunku całość zmierza. Jeśli Kuratorium przychyli się do formuły szkół, jaką mamy zapisaną, to będziemy mogli prowadzić dwa licea równolegle, dla starego i nowego systemu edukacyjnego. W planach jest także organizowanie matur dla roczników pogimnazjalnych (jeszcze 3 roczniki).

Mamy już niezbędne zgody i kontrole od straży pożarnej oraz od Sanepidu, przy czym strażacy uprzedzili, że należy jednak wykonać parę poprawek w samym budynku, ale wraz ze Szkołą Podstawową nr 19 pracujemy nad tym. Nie są to na szczęście wielkie sprawy, istnieje więc możliwość, że w krótkim czasie uda się je wszystkie zrobić.

Istnieje szansa, że na początku sierpnia (pierwsze tygodnie) będziemy mogli przyjmować formalnie zapisy do Szkół Nazaret.

Dzieci i młodzież zapisywane do naszych szkół muszą mieć opinie z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej na temat edukowania ich w systemie domowym (zgodnie z ustawą), tak jak podczas zapisów do szkół państwowych. Opinia powinna być wystawiona przed 1 września.

Nadal zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wspomagać rozwój szkoły. Odnajdą się u nas pasjonaci różnych przedmiotów, naukowcy chętnie dzielący się swoją wiedzą, osoby zaangażowane w edukację, którym bliskie jest dobro uczniów i wykształcenie nowych pokoleń. Każdy pomysł mile widziany.

Już teraz na najbliższy rok przewidujemy organizację różnych wydarzeń dla naszych uczniów oraz rodziców, aby nie tracić niczego, co istotne w procesie kształcenia i wychowania. Niektóre z poniższych planowane są niezależnie od wyników naboru. Chcemy wspierać tak uczniów, jak i rodziców, dlatego w nadchodzącym roku odbędą się:

– dwie konferencje poświęcone edukacji szeroko pojętej, w duchowości katolickiej i zgodnie z ideą szkoły chrześcijańskiej, w tym jedna konferencja skupiająca się na edukacji domowej;

– warsztaty i spotkania dla rodziców, wpierające w edukacji i wychowywaniu – w tym pomoc w początkach przygody z ED, wsparcie rodziców dzieci klas 1-3, konsultacje z nauczycielami, spotkanie z autorytetami i ciekawymi koncepcjami edukacyjnymi itd.;

– spotkania dla dzieci w grupach rówieśniczych – zajęcia o charakterze naukowym, rozrywkowym, rozwijającym zainteresowania i pasje oraz umiejętności społeczne;

– jedna/dwie wycieczki integrujące dla uczniów i rodzin – w miejsca ważne z punktu edukacji, patriotyzmu, duchowości.


W pierwszym roku funkcjonowania Szkoły najwięcej zależy od tego, ile uczniów będzie do niej zapisanych. Dlatego zachęcamy do promowania naszej idei, dzielenia się z innymi zainteresowanymi, aby jak najwięcej udało się zrealizować.


Zostaw swój komentarz