Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uzdolnień

with Brak komentarzy

Do końca maja można zgłaszać się do stypendium z Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci uzdolnionych w ramach programu Pomocy Wybitnie Zdolnym. Wparciem obejmowane są dzieci na każdym etapie edukacyjnym.

Jest to wyjątkowy, jedyny Polsce (a nawet w Europie) program, którego celem jest kompleksowe, merytoryczne wsparcie w rozwoju uczniów o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, muzycznych oraz plastycznych. Więcej na temat Programu tutaj.

Nie jest to pomoc pieniężna o charakterze socjalnym, ale umożliwienie rozwoju zainteresowań i pasji poprzez udziały w warsztatach wielodyscyplinarnych, obozach naukowych, zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, stażach badawczych, seminariach. Organizowane są także warsztaty muzyczne i plastyczne, koncerty oraz wystawy. Stypendystom udostępnia się laboratoria, biblioteki i archiwa. Pomoc finansowa dotyczy realizacji działań służących rozwojowi, np. udziału w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, zakupu sprzętu laboratoryjnego itp.

Nowe wnioski o pomoc Funduszu dla ucznia powinny wpłynąć do Biura Funduszu do końca maja (inaczej niż w latach ubiegłych).

Rekrutacja odbywa się przez internet.

Szczegóły dostępne są na stronie Rekrutacji.

Follow Grzegorz Powideł:

Latest posts from

Zostaw swój komentarz